НАШИТЕ ЕКИПИ: Влез в играта с Zele!

В рубриката “Нашите екипи” ви представяме участниците в Идейник, хората, които работят по своите проекти, искат промяната и имат идеи как да я постигнат. Днес ще ви представим втория екип в категория „Зелено предприемачесто.

Общото между тримата участници в екип „Zele“ е интересът им към социално предприемачество и убеждението, че чрез иновации може да се постигне устойчиво развитие и опазване на околната среда. Всеки от тях има участие в доброволчески проекти и инициативи, а предизвикателствата в живота са ги научили да са решителни и да се стремят към успеха. А ето кои са те:

Екатерина Стамболиева е социален предприемач. Създава бизнес, който цели да подобри здравето на хората според храната, която приемат. Бизнесът й се отразява, макар и косвено, върху подобрението на опазването на околната среда като цели да намали търсенето на хранителни продукти, чието производство не е “зелено”. Съ­организатор на две организации в Лисабон ­ Open Data Meetup и Geek Girl Carrots, съответно за data scientists и за жени в ИТ.

Димитър Петров прекарва около девет години в Германия. Той е млад биотехнолог, завършил в Германия и търсещ реализация в България. Член е на УС на клуба на българските студенти “Будители” в провинция Северна Вестфалия. Макар и млад, той вече може да се похвали със собствен патент. Димитър иска да използва знанията, уменията и енергията си, за да създава неща, които да бъдат в помощ, да радват или мотивират други хора. Вярва, че чрез добри примери и практики пропуските в България могат да бъдат преодоляни.

Момчил Момчилов e мечтател, откривател и винаги е любопитен. Запален почитател на природата, той е твърдо решен да се занимава със социално предприемачество и да развива обществено ­отговорен бизнес. Има бакалавърска степен по “Иновации и предприемачество” от Дания. Доброволец по програми “Голям брат, голяма сестра” (работа с деца, лишени от родителски грижи) и “FARE” (футболни турнири за толерантност) към Младежки Център Хасково. Момчил е оптимистът на екипа и обича да раздава усмивки.

Екип “Zеле” вярват, че “зеленото” самосъзнание на обществото расте, но при ежедневното пазаруване потребителите в България нямат информация за екологичния, социален и здравословен отпечатък на продуктите, измежду които избират. Те искат да улеснят и насърчат потребителите при този избор, давайки им необходимата информация и възможността за сравнение.

Екипът възнамерява да създаде мобилна апликация, която по занимателен, игрови начин, изостря вниманието, дава информация на потребителите относно екологичния и здравословен отпечатък на ежедневни продукти, които те пазаруват, и им позволява да сравнят продукти по избрания параметър. Потребителят ще може да се информира не само за конкретен продукт, но и да търси и съпоставя предлаганите разновидности на определен тип стока в даден регион или магазин според избрани от него критерии.

Ние смятаме, че идеята им е достойна за подкрепа! А ти?