Често задавани въпроси

faq_small-copy

Какво е Идейник?

„Идейник” е онлайн състезание по социално предприемачество за българи с опит в чужбина.


 Каква е целта на Идейник?

Проектът цели да подпомогне включването на българи извън страната в граждански проекти и да им даде възможност и средство да обменят и използват опита си за постигане на положителна промяна в България.


Кой може да се регистрира?

Лица на възраст между 18 и 65 години. Образование и/или опит в чужбина осигурява бонус точки.


Какви са критериите за подбор на участниците?

Регистрираните участници преминават през подбор от комисия, съставена от организатори и ментори. Критериите са: мотивация за работа по казуса (в дългосрочен план) и опит в сферата, участие в доброволчески/НПО инициативи, полезни качества и умения за работа в екип и опит в чужбина. Всеки от тези 4 критерия се оценява по скала от 1 до 5, като 5 е най-високата оценка. До участие се допускат кандидатите, получили поне 50% от максималните 20 точки, т.е. 10 точки.


Как мога да се запиша да участвам?

Като попълните онлайн формуларя за кандидатстване на платформата между 1-15 септемви 2016.


Мога ли да участвам заедно с приятелите ми?

Да, ако сте група от 3 до 5 човека. Всеки участник от отбора попълва формуляра за регистрация индивидуално, но всички участници посочват едни и същи предпочитания за казус. Задължително се посочва конкретно име на екипа, по което комисията отразява груповата регистрация. 


До кога трябва да се запиша?

Кандидатстването за участие ще е от 1 до 15 септемви 2016. Удължаване до 18.09.


Как ще разбера дали съм избран?

Ще получите утвърдително писмо на оставения от Вас е-мейл адрес, в което ще Ви помолим да потвърдите своето участие.


Колко време ще ми отнеме участието в Идейник?

Всички етапи в Идейник се случват онлайн и не се предвиждат срещи на живо. Работата над проектите отнема 12 седмици, като интензивната част на проекта е през октомври и ноември 2016. Участник в екип ще са необходо да отделя между 2 и 3 часа седмично.


Кои са етапите на състезанието?

 Активната част е разделена на няколко етапи и включва: опознаване с ментори, проучване на казуса, генериране на идеи, изработка на концепция и план за реализация, представяне на идеята на финал. В този период екипите ще получават подкрепа от менторите под формата на обсъждане на идеи и обратна връзка на база на онлайн срещи и дискусии. Предвиждат се обучение и уебинари за развиване на допълнителни умения.

След приключване на състезанието следва реализацията на проектите финалисти, като активната подкрепа от страна на организаторите е през първите 6 месеца.


Какво получава победителят?

Подкрепа, съобразена с нуждите на проектите – финансова, менторска или друга. Тук-Там и Обединени идеи за България ще подкрепят реализацията на всички  финалисти, независимо кой спечели състезанието.


Какво е казус?

Казус е конкретният обществено значим проблем, за който Вие като участник може да се запишете.


Колко са казусите?

Във всяко издание броят им е различен. През 2016 г. ще са 8. 


Какво е екип?

Екип са група участници, одобрени да решават заедно даден казус и ще се състезават с другите екипи в категорията. Във всеки екип има от 3 до 5 участника.


Колко екипа могат да участват?

Три екипа за всеки казус, като всеки екип се състои от 3 до 5 души.


Кога започва състезанието?

Краят на септември 2016 г.


Кога свършва състезанието?

Финалът на Идейник ще бъде на 12 декември 2016 г.


Как протича състезанието?

Всяко издание на Идейник започва с обособяване на казусите, които ще се бъдат разрешавани и селекцията на ментори, които да напътстват участниците в техните предизвикателства. След това следва кандидатстването за участие и подбора и одобрението на отделните екипи по категории. След сформирането им започва активната част на състезанието. В рамките на около 3 месеца, преминавайки през различни етапи, екипите с участници и ментори работят над генерирането на иновативни идеи и изготвянето на работни проекти. След финала организаторите ще подкрепят всички екипи в реализацията на техните проекти.


Кои са менторите?

Менторите са хора с опит в областта на зададения казус и с желание да създават проекти и инициативи със сходен характер. Актуалните ментори по категории ще бъдат представени скоро.


Каква е ролята на менторите?

Менторите ще имат ключова роля за екипите – ще им помагат при опознаването на проблема и с насоки при изготвянето на проектите. По-конкретно те ще имат за задача да:

  • представят детайлно казуса на участниците в началото на състезанието;
  • отговарят на въпроси на участниците и да споделят мнение и насоки в рамките на разработването на проектите.

Кои са лекторите и каква е тяхната роля?

Лекторите са  експерти от различни области, които ще предадат на екипите знания и полезни практики за изграждането на успешни проекти. Тези обучения ще се проведат под формата на уебинари.


Какво е координатор на екип?

Координатор на екип е част от екипа на организаторите, който подпомага първоначално екипа като например организира първата среща, но не участва в състезанието.


Как се избира победителят?

Има два финала. Първият (наречен полуфинал) е за избор на победител между трите екипа на всеки казус чрез селекция от външни оценители. След като победителите за всеки казус станат ясни ще има публично гласуване и така се излъчва големият победител в Идейник.


Защитена ли е личната ми информация, която давам във формуляра?

Да, Тук-Там е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Информацията от формуляра ще се използва единствено за целите на текущото издание на Идейник и няма да бъде предоставена на трети лица.


Как ще комуникирам с екипа си и ментора ни?

Онлайн.  Скайп, фейсбук, мейл – изборът е Ваш. Всяка седмица ще има общи срещи на членовете на екипа в удобно за Вас време, което ще уговорите помежду си. Онлайн срещите с менторите и лекторите ще бъдат през уикенда.


Кой организира Идейник?

Идейник е съвместна инициатива на Тук-Там и Обединени идеи за България с подкрепата на Виваком Фонд.


*Идейник си запазва правото да променя сроковете, посочени по-горе, при необходимост с цел осигуряване на успешното протичане на състезанието.