НАШИТЕ ЕКИПИ: Нека таблата бъдат с Вас!

В рубриката “Нашите екипи” ви представяме участниците в Идейник, хората, които работят по своите проекти, искат промяната и имат идеи как да я постигнат. Ще ви срещнем с най-усмихнатия екип в категория „Гражданско общество”.

В екип Усмивка работят три млади госпожици – Галина, Петя и Вероника. И трите смятат, че доброволчеството има силата да променя живота на човек, да развива и подобрява средата около нас и е един от стълбовете за изграждане на сплотено и силно общество. Екипът им е новосформиран за проекта „Идейник“ и въпреки краткото време за опознаване и разпределение на задачите са много отговорни, положително настроени и мотивиран екип от млади хора. Момичетата притежават разнородни професионални умения – от ИТ, през продажби и маркетинг до международни организации, а също така имат натрупан опит в студентски организации, Еразъм програми и дискусионни клубове. 

Галина е родом от Хасково, но в момента работи в Прага, Чехия. Била е част от Български Християнски Студентски Съюз и AIESEC. Помагала е на студенти да заминат на стаж в чужбина. Нейната мечта е младите хора да са по-активни и ангажирани граждани.

Петя е от София. Стажувала е в AEGEE като ръководител проекти и организатор на младежки обмени. Държи да е част от един проект от началото до края на реализацията му. Най- големият успех за нея е това да преодолее себе си, страховете си и да проумее целите си в живота. Стажувала е в Европейската комисия в Брюксел. Иска да популяризира доброволчеството и уменията, които то развива.

Третата дама в екипа е Вероника, която е завършила в Германия. Интересува се от маркетинг и продажби. Обича да излиза от зоната си на комфорт и да се справя бързо в непозната обстановка. Мотото ѝ е, че с положително отношение и повече труд мечтите се превръщат в реалност. Нищо не се получава даром и е важен пътя за постигане на успех в живота.

Идеята на екип Усмивка е да запознаят широкото общество с дейностите на НПО сектора в България – организации, каузи, лични и обществени ползи от дейността, за да се елиминира недостига до информация. Искат да популяризират доброволчеството като дейност за личностно израстване, помощ на нуждаещите се и развитие на гражданско самосъзнание. Фокусът им е върху младото поколение между 18 и 25 години, предимно в по-малките градове. Проектът с работно име “Стената на доброто” ще е под формата на информационни табла и плакати относно възможностите за участие в доброволчески акции близо до студентите в университетите.

Допълнително се планира разпространение на информацията и чрез онлайн канали – фейсбук страниците на студентски организации, блогове на доброволци и заинтересовани лица, както и страниците на различни доброволчески организации.

Мотото на екип Усмивка: Време е доброволческите възможности да отидат при хората, преди те да са ги потърсили!