НАШИТЕ ЕКИПИ: Хайде на площадката навън!

В рубриката “Нашите екипи” ви представяме участниците в Идейник, хората, които работят по своите проекти, искат промяната и имат идеи как да я постигнат. Идва ред на втория екип в категория „Градска среда”.

Идейник събира екип Социално Отговорни, а вярата, че всеки трябва да има равни възможности за достъп до участие в гражданската, политическата, икономическата, социалната и културната област на обществения живот ги обединява още повече и ги мотивира да са активни. Другото общо между тях е, че всички те обичат пътешествията.

Ивелина Гаджева работи в сферата на лекарствената безопасност и градската достъпност. Живяла е три години в Швеция, където е завършила образованието си с магистратура „Универсален дизайн“. Тя е специалист по казуси, свързани с достъпността на градската среда за хора с увреждания, основател е на „Дизайн за всички България”. Вярва, че промяната зависи от нас и мотото й е „Нищо за нас без нас”.

Дарина Коканова следва социални политики в Шотландия. Била е стажант в „Прозрачност без граници“ и българското представителство към ООН. Специализира в теми, свързани с хората с увреждания и преобразяване на градове. Дори първата ѝ доброволческа работа е била в дом за деца с увреждания, което я научава, че те по никакъв начин не са „различни“. Дарина вярва, че ако може да помогне дори и с малко, винаги си струва.

Диляна Симеонова е живяла пет години в Германия по време на следването си и има опит в сферата на корпоративните продажби, логистиката и маркетинга. В свободното си време се занимава с организация на събития, имащи за цел развиване на лидерски умения у подрастващи и интеграция на деца в неравностойно положение. Диляна вярва, че не трябва да спира да се развива като личност и желае да вижда развитие и в обществото.

Лиляна Данева и Милена Митева в момента учат в училище и сферата им на интереси е бизнес администрацията. Включват се в „Идейник”, защото искат да допринесат за това в България да има повече възможности за хора с увреждания и по-добри условия за предвижване на тези хора. Предпочитат да са от онези, които не седят безучастни, а помагат. Лилияна дори има близък в такова положение и е мотивирана да помогне, така че никой в града да не е ощетен.

Проектът на екип Социално Отговорни се казва „Навън” и се състои в изграждането на нестандартна детска площадка, достъпна за деца с и без специални нужди, в която те да преоткриват игрите заедно и са физически активни. Площадката ще бъде замислена и изградена, така че да може да се използва при различни метеорологични условия. Този проект се фокусира върху решаването на проблема с липсата на достатъчно достъпни и интересни детски площадки. Екипът вярва, че детската площадка е повече от рампа и елементи от каталог и че това е място, където децата самостоятелно да развиват различни умения. Площадка, която събира децата с връстниците им със специални потребности, ще изгради личности с отворени съзнания, които да са съпричастни и отговорни възрастни.

Ключовото в проекта е желанието на екипа за информираност и сътрудничеството с граждани и засегнати групи. Идеи за това какво да включва и как да изглежда детската площадка ще се търсят от децата, а след това те ще бъдат обсъдени с родители и представители на общината. Така ще се постигне сплотяване на хората в обществеността.

Ние вече нямаме търпение да видим тази детска площадка. А ти?