НАШИТЕ ЕКИПИ: Идейци без граници

В рубриката “Нашите екипи” ви представяме участниците в Идейник, хората, които работят по своите проекти, искат промяната и имат идеи как да я постигнат. Днес ще надникнем зад кулисите на категория „Образование”.

Екип „Идейци без граници” бе сформиран от индивидуални регистрации на четири изявени дами: Гергана Бочукова-Фъркова, Илияна Ангелова, Мелина Василева и Ценка Кучева. Мотивацията им да участват в състезанието „Идейник” се корени в общото им желание за подобряване на образователната система в България и вярата, че в страната може да се случва реална промяна в положителна насока. Всички те са убедени, че могат да почерпят от разнообразния си опит с образователни системи в чужбина и имат идеи за наложителни промени в тази сфера. И сега накратко за членовете на екипа:

Гергана е родена в София, но живее в Ню Йорк, откъдето е и посланик на Тук-Там. Тя следва магистратура по международни отношения в Колумбийския университет, а в свободното си време пише в блога си WithLoveFromBG. Гери разполага с дълъг списък от доброволчески инициативи, в които се е включвала.

Илияна има магистратура и докторат по социална антропология от Университета в Оксфорд, Великобритания. Занимава се с преподавателска и изследователска дейност в сферата на междукултурните отношения и християнството в Индия и Югоизточна Азия. Тя се интересува от начина, по който хора и общности взаимодействат помежду си и изграждат своите идентичности.

Мелина, която е родом от Враца, в момента учи магистратура в Тромсьо, Норвегия. Там работи по проекти за социални иновации. Образованието й и професионалният й опит до момента са в областта на връзките с обществеността, комуникациите, създаването на бизнес и предприемачеството.  

Ценка работи като учител по български език, литература и история. Три години е прекарала в Болград, Украйна, където е преподавала български език и българска история. Интересите й са свързани с областта на литературата и с работата с млади хора. Ценка е упорита оптимистка, отворена за новото.

Проектът “Идейци без граници” се фокусира върху осъществяването на връзката между родните студенти и успешно реализиралите се сънародници в чужбина, чрез изграждането на онлайн платформа, с цел генериране и осъществяване на иновативни идеи за промяна в образованието, както и реализиране на проекти за личностно и кариерно развитие. Платформата ще бъде изградена на базата на допитване до студентите. 

Основният проблем, по който дамите от екипа са си поставили цел да работят, е липсата на мотивация у младите хора в България за личностно и кариерно развитие, от което произлиза трудната реализация на трудовия пазар на студентите в България след завършване на тяхното образование. Също така те се надяват да намерят начини посредством проекта си да въздействат върху проблеми, които могат да бъдат решени с подкрепата на българи с опит в чужбина съвместно с активните студенти в България.

Уникалността на проекта се корени в използването на информационни технологии, във внедряването на методите на дизайн мисленето, както и в създаването на мобилно приложение.

Идейните аспекти, които предложеното решение покрива, са липсата на комуникационен канал; липсата на информираност у българските студенти; както и липсата на обществена приемственност между “тези тук” и “онези там”. Дамите в екип “Идейци без граници” ще тестват идеята си първоначално със студентски групи в социалните мрежи. За изграждането на платформата обаче ще се нуждаят от допълнителни експерти – дизайнер , програмист и т.н.

Може би ти си техният човек?