НАШИТЕ ЕКИПИ: БАМС – приятели, обединени за по-добра социализация на хората в неравностойно положение

В рубриката “Нашите екипи” ви представяме участниците в Идейник, хората, които работят по своите проекти, искат промяната и имат идеи как да я постигнат.

БАМС са екип от приятели, които решават да се включат заедно в категорията „Градска среда“ на „Идейник”. Възможността да помогнат за това изключването на хора с увреждания от различни социални дейности да бъде преодоляно е това, което ги вдъхновява да участват.

Борис Драндийски се занимава с обработка на бази данни и медиен анализ и следва магистратура по международен бизнес. Участвал е в различни доброволчески акции като „Подари книга”, „I can too” и „Изплети топлина”. Занимава се с танци и има желание да помага случването на добрите идеи и каузи в България.

Антония Калчева е живяла за няколко месеца в Щатите, а понастоящем работи в сферата на управление на бази данни и обработване на документи. Нейната кауза е да осигури подкрепа за хората с увреждания чрез обединяване на действията на различни организации.

Милена Иванова работи в международна компания. Организирала е няколко благотворителни събития и е участвала в различни доброволчески акции като „Подари книга”, „I can too” и „Дари коса – подари перука на онкоболен”. Нейната лична мисия е да допринася за положителната промяна на хората около нея и на средата, в която живее.

Светослав Златков работи в сферата на финансите и счетоводството в международна компания. Участвал е в доброволчески дейности във Франция, свързани с организацията и провеждането на детски ваканционни лагери в рамките на НПО „Ваканция без граници”. Желанието му е да помогне за подобряването на средата, в която живеят близките му.

В основата на проекта на екип БАМС стои идеята за създаване на нов тип социално пространство – споделена среда за хора в равностойно и неравностойно положение, в която чрез танци и други културно-спортни дейности да се работи за социализирането помежду им.

В своя първи етап проектът ще се фокусира върху хората с нарушено зрение. Чрез използването на танците като основен инстумент, ще се работи за:

– подобряване на координацията и ориентацията на незрящите (което би довело до нарастване на тяхната увереност, на самочувствието и самостоятелността им);

– преодоляване на различията между незрящите и зрящите;

– интеграция на незрящите и превръщането им в активна част от обществото.

Екипът предвижда организирането на уроци по танци за зрящи, такива за незрящи, както и  провеждането на съвместни уроци, уъркшопи и ателиета, както и на общи танцови събирания, които ще подпомогнат интеграция на хората от тези две групи

Издръжката на центъра и организацията на събития ще бъдат подпомагани финансово от провеждането в центъра на курсове по танци за хора без физически затруднения. 

Според екипа идеята на проекта е уникална не само за България. Ние им стискаме палци и им пожелаваме висока посещаемост и много нови приятели на танца!