Спешна необходимост: развитие на зелено предприемачество в България

С това предизвикателство ще обединим две категории „Предприемачество“ и „Околна среда“ в една „Зелен бизнес“ – тема, която набира все повече популярност. Ментори ще бъдат Марияна Хамънова от Cleantech, Елица Ефремова от Junior Achievement и Сергей Петров от Bee Smart.

Каква е причината за възникналия проблем?

Бизнесът, от промишлеността до сектора на услугите, оказва значителен ефект върху природата – бизнесите са най-големите потребители на енергия, а също произвеждат отпадъци в големи количества. Проблемът с прекомерното използване на ресурсите и липсата на грижа за околната среда водят до дисбаланс в екосистемите. Малко от компаниите търсят начини да се извършват дейността си по по-природосъобразен начин. В момента от развитието на зелен бизнес, се интересуват фирми от сравнително малко сектори в България, като фокусът е най-вече при енергетиката и производствена дейност.

Кой е засегнат?

Засеганати са всички хора на земята, в това число и населението на България.  Ние бихме искали да се фокусираме над бизнеса и как той може да интегрира съзнанието за околната среда в своите бизнес практики, за да намали отпечатъка върху околната среда, изхвърления боклук и да използва повторно материали, колкото се може повече и прочие. Засегнати са и служителите, които трябва да следват фирмените политики или обмислят нови продукти. Когато една компания предлага екологично съобразени продукти, много клиенти ще смятат, че и самата компания е екологично отговорна и че нейните продукти отразяват загрижеността й за околната среда. 

ethical_i85

От колко време съществува проблемът?

Започва по-активно да се усеща в последните 50 години, но като цяло съществува, откакто броят на хората по света започва драстично да нараства, а индустрията да се развива със стряскащо бързи темпове. В България като цяло е слаба екологичната култура, както на ниво граждани, така и на ниво бизнес.

В какво се изразява негативният ефект на проблема в настоящата ситуация?

Негативния ефект се изразява в целия обкръжаващ ни свят – вода, въздух, почва, наличие и качество на храната и т.н. Ако продължаваме да консумираме със същите темпове както до сега, това ще доведе до големи дисбаланси и проблеми с климата, болести, глад. 

Ако този казус те е заинтригувал, събери екип или кандидатствай индивидуално ТУК.