По-достъпна среда за хора с физически затруднения

Категория „Градска среда“ ще се опита да адресира дали градът е достъпна среда за хората със затруднения и как може да се подобри ситуацията. Ментори в този казус ще са арх. Гергана Диканска от ABLE, Валери Гюров от Трансформатори и приятелите ни от „Спаси София“ – Христо Илиев и Гергин Борисов.

Каква е причината за възникналия проблем?

Непригодената за хора с увреждания среда е наследство на миналото, когато строителството на градове е било масово, неориентирано към нуждите на физически различните.

В днешно време липсата на държавни и обществени средства за изграждането на рампи, напасването на тротоари и сгради и за въвеждането на модерни, адаптирани средства на градския транспорт, както и липсата на интерес в частния сектор, представен в случая от магазини, ресторанти и други фирми, да напасне собствената си инфраструктура, водят до прекалено бавно подобряване на обществената среда.

Кой е засегнат?

Проблемът има различни измерения, отговарящи на хора с различни увреждания.

Хора с двигателни увреждания имат трудности при цялостното си предвижване – по тротоари, в градския транспорт, при влизане в сгради, в рамките на самите сгради, при ползването на светофари.

Хора с увредено зрение има сериозни проблеми при ползването на градски транспорт или сигурното предвижване по тротоари, имащи неочаквани препятсвия като счупени плочки, корени на дървета и прочие.

От колко време съществува проблемът?

Проблемът е идентифициран в последните десетилетия с повишаването на толерантността на обществото към хората с увреждания, но реално съществува, откакто съществуват градовете.

В какво се изразява негативният ефект на проблема в настоящата ситуация?

Повишена социална изолация, трудности при достигането до работното място, до нормално-човешки обществени локации. Води едновременно до проблеми у отделните хора с увреждания, но естествено и до натоварване на цялото общество, което губи от огромния потенциал на тези членове на обществото, които не могат да го разгърнат заради неспособността си да се придвижват.

Конкретните аспекти на проблема са:

  • затруднената комуникация, която може да бъде повишена и без подобряване на физическата инфраструктура
  • проблеми с достъпа към конкретни места (поне често посещаваните, ако не всички)
  • недостатъчна комуникация с други социални групи
  • достъп до дадени услуги като информация и прочие.

Ако този казус те е заинтригувал, събери екип или кандидатствай индивидуално ТУК.